БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН!

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН!
ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД
Комиссияи озмуни хариди Палатам ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - ташкилоти харидор, нишонӣ: шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ - 36, телефон: 227-47-26, факс: 221-49-64 довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмуни хариди номгӯйи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронда мешаванд, даъват менамоянд:

 

Ташкилоти харидор

Ному насаб ва телефони шахси масъул

Усули харид

Предмети харид

Сана ва вақти кушодани лифофаҳо

1/95-17

Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон

227-47-26 

227-38-76

Номаҳдуд

Ҷалби ширкатҳо барои гузарондани аудити берунаи фаъолияти молиявӣ барои соли 2017

29.08.2018,

соати 10°°

1. Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендери ва маълумоти иловаги дар бораи тендер метавонанд ба ташкилоти харидор ба нишонии зикршуда муроҷиат намоянд.
2. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳршуда, ба нишо¬нии зикршуда то вақги дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодҳо қабул карда намешаванд.
3. Лифофаҳо бо пешниҳодҳои довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода меша¬ванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.